Loading...

Psihologie organizațională

Psihologia muncii şi organizaţională este o ramură a psihologiei care studiază relaţia PERSOANĂ-ORGANIZAŢIE, comportamentul organizaţional, si care se preocupă în mare măsura de aplicarea ştiinţifică a principiilor psihologice în organizaţii şi la nivelul posturilor de munca, inclusiv cu echilibrarea vieții profesionale cu cea personală. 

Coaching

Coaching înseamnă “antrenament” și este un termen împrumutat din sport.

Coaching-ul se referă la un parteneriat între un coach (antrenor) și clientul său, client care dorește să atingă un obiectiv anume, în sensul evoluției sau creșterii performanței sale – în plan profesional sau individual.

Apărut în urmă cu mai mult de 25 de ani și puternic influențat de succesul, peste ocean, a programării neuro–lingvistice, coachingul a evoluat ca metodă de dezvoltare personală și este, actualmente, o ramură de consultanță extrem de prolifică, foarte apreciată – cu rezultate excelente și, uneori, chiar uimitoare. Are o viziune eminamente practică și pozitiv orientată spre dezvoltarea potențialului uman.

Există multe tipuri sau sisteme de coaching – și se poate spune că fiecare coach are propria sa cale de a-și conduce clientul către țelurile pozitive pe care acesta și le-a stabilit. Există coaching eclectic, coaching specific – NLP, neuro-semantică, coaching sistemic, focusing, analiză tranzacțională etc – sau coaching informal, de exemplu coachingul bazat pe principii spirituale.

Asociația Română de Psihologie Toriani vă oferă:

1. Business Coaching: “executive”, “corporate”, “career”, “leadership” coaching sunt doar câțiva dintre termenii pe care îi puteți găsi în articole, pagini web sau cărți. Acest tip de coaching este adresat creșterii performanței în plan profesional – de la abilități de comunicare la cele manageriale, de branding personal și multe altele.

2. Life Coaching: se adresează vieții personale, acolo unde oamenii vor să dezvolte relații mai bune, să comunice eficient, să își stabilească scopuri armonioase a căror atingere generează satisfacție, echilibru, autocunoaștere, autocontrol, sănătate etc.

Coachingul are ca si principiu de bază convingerea că orice om are în el toate resursele necesare atingerii obiectivelor benefice pe care și le poate propune. Operează atât cu mintea conștientă, cât și cu subconștientul, în funcție de tipul și metoda de coaching.

Abordarea Asociației Române de Psihologie Toriani:

 • Analiză şi diagnoză organizaţională
 • Identificarea problemelor şi a disfuncţionalităţilor din organizaţie
 • Soluţii personalizate şi asistenţă în implementarea lor

Training și Workshop

Cel mai adesea, training-ul / workshop-ul este descris ca fiind un proces sistematic de dobândire de noi cunostințe, abilități și atitudini necesare îndeplinirii mai eficace a atribuțiilor unui anumit post, prezent sau viitor. Asociatia Română de Psihologie Toriani vă invită cu interes la următoarele workshop-uri / training-uri, cu mențiunea că un număr minim de participanți este de 10, prețul acestora fiind negociat în funcție de locație, timp, numărul de participanți și alte subiecte de interes complementare, care pot fi solicitate de către dvs.

Asociația Română de Psihologie Toriani vă invită la următoarele training-uri sau workshop-uri:

 • Managementul stresului în relațiile personale și profesionale
 • Inteligența somnului
 • Burnout
 • Managementul stresului între situații de criză și adaptare
 • Psihologia comunicării
 • Psihologia conflictelor
 • Parenting aplicat
 • Wellbeing
 • Antifumat
 • Vânzare și negociere
 • Psihologia motivației
 • Diferențe și completări în comunicarea dintre femei și bărbati

Asociația Română de Psihologie Toriani vă invită să vă alăturați echipei de colaboratori cu care lucrăm pe psihologie organizaționala și a muncii (recrutare/ evaluare/ training/ coaching), alături de corporațiile și companiile cu care lucrăm deja (Electronic Arts, P&G, Oracle, Coca-Cola, Pepsico, Lafarge, Bayer, Deloitte, Lindab, GTS, Paypoint, Adecco, Teamnet, UBIS, Temenos, Roland Berger, Silcotub, Ixia, Stefanini Akela, Stefanini TeachTeam, Luxoft, Deutek, Raiffeisen Bank, BMV, Nugog, Enel, Nobel, Ursus, Akka, Astra Zeneca, Strauss, Rinf, PTC, Temenos, Britcom, Europharm, Mega Image, UCB Pharma, Bergenbier, SAP, Millenium Bank, Wrigley, Heineken, Arctic, Gameloft, Provident, Sandoz, Saatchi, ABB, Endava, Stefanini, Intel, INC Research, EOS, ONV LAW, TNT, Sephora, Zenith Media, Rio BUCOVINA, Wipro Technologies Romania, Garanti, Colgate, GSK, Samsung, Asseco etc.) 

Avize Psihologice, Evaluare, Recrutare, Selecție

Asociația Română de Psihologie Toriani vă oferă servicii de diagnoză orgnizațională, evaluare, recrutare și selecție personal, testarea individuală sau de grup făcându-se cu metode și instrumente profesionale autorizate de Colegiul Psihologilor din România, care garantează calitatea și validitatea rezultatelor obținute. În urma testării se emit AVIZE sau RAPOARTE PSIHOLOGICE timbrate, parafate și eliberate conform legilor în vigoare.

Asociația Română de Psihologie Toriani eliberează avize pentru următoarele situații:

 • Pentru angajare
 • Control periodic/ menținere în funcție
 • Aviz psihologic de evaluare și psihodiagnostic clinic (apt/inapt)
 • Schimbare funcție
 • Raport de evaluare pentru Comisia de expertiză a persoanelor cu handicap (boala Alzheimer, demență senilă, demență vasculară)
 • Raport de evaluare psihologică pentru copii și adolescenți

Aceste tipuri de evaluări se adresează:

 • Personalului cu funcție de execuție și conducere
 • Cadrelor didactice
 • Personalului sanitar
 • Persoanelor care lucrează la înălțime, în condiții de zgomot, în condiții de izolare, în tura de noapte, munca în câmpuri electrice și electromagnetice, manipulare de substanțe toxice și stupefiante, munca în mediu subteran
 • Cetățenilor străini care lucrează pe teritoriul României
 • Angajaților care conduc autovehicule de serviciu sau personale în interesul firmei

Asociația Română de Psihologie Toriani vă oferă posibilitatea testării clienților/ pacienților/ angajaților dvs, pe următoarele paliere:

 • Abilitatea generală de învățare (raționament analitic, memorie de lucru, transfer analogic, inhibiţie cognitivă, comutare atenţională)
 • Abilitatea verbală (testul de vocabular, testul de înţelegere a textelor)
 • Abilitatea numerică (raționament matematic, calcul matematic)
 • Aptitudinea de percepţie a formei (constanţa formei, perceperea detaliilor, analiză perceptuală complexă)
 • Aptitudinea spațială (orientare spaţiala, imagini mintale, generare de imagini)
 • Abilități funcționărești – masoară capacitatea de a identifica detalii semnificative și greșeli din materiale scrise si tabel
 • Abilitatea de procesare a informației – rapiditatea în reacții (timp de reacție simplu, în alegeri, în accesarea memoriei)
 • Capacitatea decizională
 • Capacitatea organizatorică
 • Personalitate (Autoevaluare și evaluare 360 gr – Extraversiunea, Amabilitatea, Conștiinciozitatea, Stabilitatea emoționala și Autonomia/ Impulsivitatea, Anxietatea, Agresivitatea, Activitatea și Sociabilitatea/ Schemele cognitive dezadaptative/ Autonomia personală/ Optimism vs Pesimism)
 • Interese ocupaționale – preferințele pentru anumite domenii de cunoștinte sau de activitate

Este unanim recunoscut faptul că puterea unei firme sau organizații depinde de valoarea oamenilor săi. Fiecare companie, într-un sistem economic concurențial orientat spre profit și eficiență, caută să-și asigure un material uman inteligent, echilibrat psihic, dinamic, flexibil, bine informat, pregătit și motivat pentru performanță. Decizia de a angaja pe cineva este în mod cert o investiție, și încă una destul de riscantă. Un angajat costă mai mult decât salariul pe care îl primește.

Folosește mașina firmei, are nevoie de o încăpere în care lucrează și care are costurile ei, fără a aminti costurile pe care le implică un post de muncă privind taxele și impozitele plătite statului. Nu în ultimul rând, trebuie luate în calcul pierderile pe care le poate cauza lipsa de performanță a unui angajat nepotrivit pe un anume post.

În momentul în care se face o evaluare a investiției pe care o facem angajând oameni, trebuie să luăm în considerare aceste variabile. Rezultatul calculului ne arată de ce este atât de important să facem alegerea potrivită încă de la început. Investiția într-o resursă umană pe termen lung va amortiza cheltuielile angajatorului. Eficiența și succesul unei corporații depind în mare măsură de eficiența angajaților. Experiența fiecărui manager ne arată cât de dificil este să corectezi o decizie luată la întâmplare.

Un om ineficient înseamnă costuri mai ridicate și duce în mod indirect la scăderea profitului. Ulterior procesului de recrutare și selecție, integrarea noului angajat este un proces extrem de important care trebuie parcurs pentru a exista certitudinea unei angajări reușite atât pentru companie, cât și pentru proaspătul angajat.

Diagnoza Organizațională

Diagnoza organizațională cuprinde totalitatea investigațiilor pentru a examina starea curentă a unei organizații. Metoda este folosită pentru a identifica și formula problemele reale cu care se confruntă organizația, oferind în același timp strategii optime de rezolvare a acestora.

Asociația Română de Psihologie Toriani orientează diagnoza organziațională asupra:

 • Procedurilor de lucru
 • Relațiilor interpersonale
 • Stilului de management
 • Leadership-ului
 • Atitudinii: implicare, responsabilitate, lucru în echipă
 • Factorilor motivaționali și de satisfacție
 • Obiectivelor și abilităților de organizare a activității
 • Strategiei și politicilor manageriale

Pentru a atinge un grad ridicat de eficacitate, diagnoza organizațională trebuie să vizeze aspectele cheie specifice organizației și să le abordeze la un nivel profund, prin implicarea și concursul acordat de către factorii de decizie.

Beneficii:

 • Dezvoltarea relațiilor interpersonale în cadrul echipei
 • Coeziunea echipelor
 • Valorificarea impactului managerial asupra angajaților în beneficiul sudării echipei și al performanței
 • Gradul de motivare, aspectele motivante/ demotivante
 • Utilizarea și acordarea feedback-ului într-un mod structurat și constructiv
 • Înțelegerea ideii de echipă și stimularea lucrului în echipă
 • Realizarea unui plan de măsuri pe termen lung, menit să producă schimbările benefice și dorite în cadrul organizației

Etapele programului:

 • Stabilirea obiectivelor proiectului, pornind de la nevoile clientului
 • Studierea contextului: înțelegerea fluxului de business, discuții cu angajații, identificarea problemelor de structură, a nevoilor angajaților, înțelegerea valorilor, a stilul de management practicat / dorit în companie

Tehnici de abordare:

 • Interviul motivațional 1 to 1
 • Dezbateri și ateliere de lucru în echipă
 • Brainstorming
 • Coaching individual
 • Follow-up periodic (3 luni) și propuneri de îmbunătățire

Sănătate mintală și Wellbeing

Pentru că randamentul profesional și profitabilitatea, statistic, cresc odată cu starea de bine a angajaților, de aproape 10 ani venim în întâmpinarea companiilor și corporațiilor cu Training-uri – Workshop-uri de Wellbeing ce împletesc cu succes tehnici din Mindfullness, Vizualizare creativă, Respirație holisică și Imagerie dirijată.

Wellbeing înseamnă să fii bine cu tine, la nivel fizic, psihic, emoțional și transpersonal, iar apoi bine cu ceilalți. Iar asta stă la baza sentimentului de împlinire și mulțumire, conferind un sens existențial și un punct de sprijin în momentele dificile.

Cursurile de Sănătate Mintală vin în completarea Wellbeing-ului pentru că ajută în conștientizarea unor aspecte ce dezechilibrează psihicul uman și cum să putem readuce funcționalitatea triadei psihic-emoție-corp.

Top